Make your moof!

Waar Moof continue in ontwikkeling is, is onze website dat nu ook. Voor vragen of onduidelijkheden, bel Dennis op 06-28708375

De maatschappij verandert. Verantwoordelijkheden verschuiven. Geldstromen veranderen. De fysieke en de sociale werelden staan nu vaak los van elkaar. Het zijn culturen en netwerken met weinig verwevenheid. Deze grens bestaat straks niet meer. Sociale vraagstukken bieden de oplossing voor fysieke problemen en omgekeerd. Werkeloosheid bijvoorbeeld is de oplossing voor leegstand. Maar hoe spelen we hier op in? Moof begeleidt personen en organisaties naar deze nieuwe situatie. Een situatie die voor iedereen beter kan worden. Mits er draagvlak voor is. Ruimte ontstaat voor koplopers. Meer verantwoordelijkheden, beter ingezette geldstromen en bovenal een betere woon- en werkomgeving.

Moof combineert ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid en innovativiteit met elkaar. Wij hebben veel ervaring met burger-/bewonerparticcipatie, overheden, ontwikkelaars en woningcorporaties. Daarbij hebben we een mooie reeks van projecten en organisaties opgestart, die invulling geven aan onze missie. Op deze site vindt u voorbeelden van deze nieuwe ontwikkelingen en enkele concrete projecten.

Moof werkt nauw samen met stichting SpareSpace, Fooq, Novides en moofmetmij.

Comments are closed.