Haal meer uit uw woning

Na Moof 1 weet u wat uw woonwens inhoudt. Als deze woonwens realiseerbaar is in uw huidige woning dan wordt met Moof 2 uitvoering gegeven aan deze mogelijkheid. Samen met een architect maken we met u een ontwerp en kunnen we voor u ook het vergunningentraject verzorgen. Tevens bekijken we welke duurzaamheidsmogelijkheden in uw situatie het beste toegepast kunnen worden om uw maandelijkse lasten laag te houden of misschien zelfs te verlagen. Moof werkt op een gestructureerde, projectmatige en transparante manier. Moof houdt toezicht op het juist en tijdig realiseren van uw woonwens binnen de vooraf afgesproken randvoorwaarden. Alle contacten gaan via Moof.

Comments are closed.