Wat doen wij

Moof maakt uw verandering waar. Van bugerparticipatie, het nieuwe werken, herorientatie, netwerkorganisaties en de verandering welke hier op volgt. Moof maakt actie van de verandering. Geen dikke rapporten maar concrete oplossingen. We zetten in op rendement. En creëren win-win situaties.

We helpen u verder op 5 vlakken:
- Op innovatieve wijze maken we dorpen of wijken meer autonoom, met keuzevrijheid voor de inwoners, benodigde bezuiniging voor de gemeente en daarbij een duurzame omgeving. We hebben hiervoor een pilot in ontwikkeling. Een pilot welke een grote verandering met zich mee zal brengen. Moet uw gemeente bezuinigen, heroriënteren en verduurzamen? We komen langs om de pilot toe te lichten.

- Met ons mobiliteitscentrum zorgen we dat mensen uit publieke organisaties die hun baan dreigen kwijt te raken, ingezet worden voor het maatschappelijk belang.

- Leegstand neemt toe. Winkels, scholen, kerken, dorpshuizen en ook woningen. Moof geeft invulling aan deze RestRuimte. Moof zit in het bestuur van deze stichting. RestRuimte combineert ondernemerschap, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid tot een renderende invulling van een pand. Niet omdat het alleen maar leuk is, maar ook omdat we met een tijdelijke invulling, komen tot een permanente oplossing voor het gebied. Moof heeft onder andere geadviseerd bij het rijksexperiment Rotte kiezen in noord Friesland.

- Moof helpt maatschappelijke organisaties hun vastgoed optimaal voor het gezamenlijke maatschappelijke belang in te zetten. Fooq is een maatschappelijk ondernemer. Een ondernemer met excellente kwaliteiten in projectmanagement en een actieve houding in het bereiken van met doel wat u heeft met uw vastgoed. Woningcorporaties, bewonersbedrijven en gemeenten zijn hun klant. Moof werkt samen met Fooq.

- De leegstand kan ingevuld worden, maatschappelijke betrokkenheid ten gelde worden gemaakt, dorpen duurzaam en zelfstandig bestuurd, maar…. gezondheid is hierbij de bepalende succesfactor. De gedachtes vanMoof hebben we vertaald naar Moof met mij. Een organisatie gericht op het beter leven. Gezond en duurzaam eten en volop in beweging!

- Moof verandert mee met de woningmarkt. In vijf Moofs vervullen we al uw woon- en verhuisplannen. Moof is de enige partij waar u mee te maken krijgt bij het vervullen van uw woonwens. Dit kan zijn in uw huidige woning in een andere woning of in een te (ver)bouwen woning. Na een kennismakingsgesprek bekijken we welke Moof bij u past. Moof gaat vervolgens met vaste partners(architect, aannemer, adviseurs) in gesprek om uw wensen te vertalen. Dit gebeurt allemaal via een projectmatige aanpak, waarbij op een efficiënte en overzichtelijk manier naar uw nieuwe thuis wordt toegewerkt. Uiteraard binnen een vooraf opgestelde planning en geraamd budget. U weet vooraf waar u aan toe bent en komt niet voor onnodige verrassingen te staan.

Comments are closed.